confibra-tillverkning
   
 Tillverkning

Confibras verksamhet är tillverkning av produkter i glasfiberarmerad plast samt reparationer av plastkarosser, båtar mm. Tillverkningen är till allra största delen legotillverkning av fordonsrelaterade produkter. Vi utför även tillverkning av specialprodukter i små serier t ex antennskydd och cellbritsar till kriminalvården. Egna produkter är flera modeller av blomurnor för offentlig miljö.

Verksamheten är tillståndspliktig enl. miljölagen.

Confibra har tillstånd att förbruka 120 ton polyesterplast per år.

PRODUKTIONSMETODER

Confibra använder tre olika produktionsmetoder, handuppläggning, sprutning och injicering.

För alla metoderna gäller att ett produktionsverktyg
(form) erfordras. Handuppläggning är den äldsta och enklaste metoden. Glasfibermatta eller glasfiberväv impregneras med polyesterplast för hand med enkla "målarverktyg". Metoden ger laminat av god kvalitet
med kontrollerad tjocklek. Nackdelen är att den är långsam och arbetskrävande.

Sprutmetoden är Confibras vanligaste metod. Polyesterplast och glasfiber sprutas samtidigt på formytan och laminatet byggs snabbt upp. Nackdelarna med metoden är att det krävs stor yrkeserfarenhet för att erhålla rätt godstjocklek samt att metoden ger stora utsläpp av styren.

Injiceringsmetoden är Confibras senaste metod som för lämpliga produkter skall ersätta sprutmetoden, Injiceringsmetoden fordrar dubbla formverktyg, Glasfiberarmeringen appliceras torrt i honformen. Hanformen ansluts med tätningslister och med hjälp av en vacuumpump sugs polyestern in mellan formhalvorna och glasfibern impregneras.
Metodens förtjänster är att styrenavgången blir näst intill noll, att laminattjockleken kan helt kontrolleras, att "insidan" också blir slät, att operatören behöver inte bära andningsskydd och produktionslokalerna kan hållas renare.. Nackdelar är att metoden på grund av dubbla formverktyg är dyrare samt att den åtminstone i inledningsskedet är mer tidsödande.

 
 
   
   
   
     
       

 

 

ConfibraAB
0550-140 00
E-post confibra@telia.com